ภาพกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด นำโดยนายอุบล อรรคบุตร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ นายกฤษณา สร้อยแสง ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด