สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด
หน้าหลัก
เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ (Vision)
ค่านิยม (Value)
วัฒนธรรมองค์กร
พันธกิจ
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจน้ำมัน
สินค้าสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมสหกรณ์
 
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
2.00
บาท/ปี
ออมทรัพย์โครงการฯ
2.00
บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ย
สมาชิกชั้นที่ 1
9.50
บาท/ปี
สมาชิกชั้นที่ 2
10.00
บาท/ปี
สมาชิกชั้นที่ 3
10.50
บาท/ปี
สมาชิกเข้าใหม่
10.50
บาท/ปี
 
เว็บไซต์หน่วยงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายในจังหวัด
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลข่าวสาร
บริการช่วยเหลือ
ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ผู้ชมทั้งหมด ผู้เข้าชมทั้งหมด 36704 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36704 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36704 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36704 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36704 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36704 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  
  ออนไลน์อยู่  
  เริ่มนับ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554  พันธ์ข้าว กข-15


ราคา: 450.00 บาท
เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก


ราคาน้ำมัน สกก.รัตนบุรี จำกัด
19 มกราคม 2561
28.14
26.49
28.73
29.00
หนังสือพิมพ์/ทีวีออนไลน์
ธนาคาร
 

Copyright © Ratanaburi Cooperative Ltd,
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 70 หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 044-599-021 โทรสาร 044-599-021