สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด
หน้าหลัก
เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ (Vision)
ค่านิยม (Value)
วัฒนธรรมองค์กร
พันธกิจ
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจน้ำมัน
สินค้าสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมสหกรณ์
 
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
2.00
บาท/ปี
ออมทรัพย์โครงการฯ
2.00
บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ย
สมาชิกชั้นที่ 1
9.50
บาท/ปี
สมาชิกชั้นที่ 2
10.00
บาท/ปี
สมาชิกชั้นที่ 3
10.50
บาท/ปี
สมาชิกเข้าใหม่
10.50
บาท/ปี
 
เว็บไซต์หน่วยงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายในจังหวัด
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลข่าวสาร
บริการช่วยเหลือ
ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ผู้ชมทั้งหมด ผู้เข้าชมทั้งหมด 851 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 851 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 851 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 851 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 851 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 851 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  
  ออนไลน์อยู่  
  เริ่มนับ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554  


    ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด »

5 พ.ค. 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีสมาคม ฯ

16 มี.ค. 2560 :: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรรัตนบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง

9 มิ.ย. 2559 :: ประชุมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 และรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ตั้งแต่วันที่ 6 -22 มิถุนายน 2559

1 มิ.ย. 2559 :: การประชุมใหม่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี ณ 31 มีนาคม 2559

17 พ.ค. 2559 :: ประชุมกลุ่มสมาชิก ตามโครงการยิ่งให้ยิ่งได้ ปี 2559/2560 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559ถึงวันที่ 18พฤษภาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด

    ภาพกิจกรรมของสหกรณ์ อ่านทั้งหมด »
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๒๕๖๑
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ๒๕๖๑
การประชุมสมาชิกนาแปลงใหญ่
การประชุมสมาชิกนาแปลงใหญ่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รัตนบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รัตนบุรี
จับรางวัลบางจากฯ 7 ธ.ค.60 ณ สกก.รัตนบุรี จำกัด
จับรางวัลบางจากฯ 7 ธ.ค.60 ณ สกก.รัตนบุรี จำกัด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด สาขา 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด สาขา 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
 

    สินค้าของสหกรณ์ อ่านทั้งหมด »

g
ราคา: 0.00 บาท
g

กุหลาบแดง 13-3-5
ราคา: 705.00 บาท

พันธ์ข้าว กข-15
ราคา: 450.00 บาท
เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก

พันธ์ข้าว มะลิ 105
ราคา: 500.00 บาท

ปุ๋ย กุหลาบแดง สูตร 13-3-10
ราคา: 790.00 บาท
   ราคาน้ำมัน สกก.รัตนบุรี จำกัด
30 สิงหาคม 2561
30.14
27.69
30.43
30.70
หนังสือพิมพ์/ทีวีออนไลน์
ธนาคาร
 

Copyright © Ratanaburi Cooperative Ltd,
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 70 หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 044-599-021 โทรสาร 044-599-021 อีเมล์: rattanaburi_coop@hotmail.com