ประกาศ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด เรื่องการรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์