เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 มีจำหน่ายแล้วคับ....
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพ 
กระสอบละ 700 บาท ท่านใดที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 
เบอร์ 044-599021