สหรกรณ์ฯ ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัย โควิด-19
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด นำโดยนางสิริยากร ศรีทะโร ตำแหน่งประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลรัตนบุรี ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยโควิด -19 ผ่าน อบต.ในเขอำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 17 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท